Proje ve Süreç Yönetim Danışmanlığı

Proje Yönetim Sistematiğinin Oluşturulması ve Entegrasyonu

 • Firmanın sahip olduğu Kaynaklarına (insan, makine, tedarikçi vb..),
 • Ürünlere
 • Süreçlerine ve iş yapış şekline, uymak zorunda olduğu regülasyon ve standartlara
 • Strateji ve hedeflerine
 • Müşteri beklentisine

Uygun ve tam entegre Proje Yönetimi Sistemler bütününün oluşturulması ve devreye alınması işidir.


Proje Risk Yönetim Danışmanlığı

Projelerde karşılaşabilecek değişiklikler veya etkiler öngörülemedikleri sürece, ortaya çıktıkları aşamaya göre bedelleri  ağır olur. Bunları avantaja dönüştürebilmek için iyi bir analiz yapılmalı ve strateji oluşturulmalıdır.

Projelerin başarılı bir şekilde sürdürüp sonlandırabilmesi için riskler de doğru yönetebilir olmalıdır. Bunun için;

 • Riskler doğru belirlenmeli
 • Doğru değerlendirilmeli
 • Risk yanıt planları oluşturulmalı
 • Kazanılmış ders kayıtları oluşturulmalı
 • Risk Yönetimi Prosedürünün oluşturulmalıdır

Projelerin kontrolündeki Proje Yöneticisi olmak yerine, Projeleri kontrol altında tutan Proje Yöneticisi olmalısınız.

NEMESIS, Proje Risk Yönetim Danışmanlığı kapsamında Proje Risk süreçlerinizin oluşturulması ve devreye alınması kapsamında hizmet vermektedir.


Değişiklik Yönetim Danışmanlığı

Değişim kaçınılmazdır. Gelişim için değişiklik gereklidir ve yapılmalıdır. Kurumlar yaptıkları her değişikliği ve bu değişikliklerin süreçlerini, kurumsal hafızaları ve entelektüel sermayeleri için kayıt altına almalıdırlar.

Değişikliklerin bu düzende yapılabilmesi için;

 • Değişiklik Yönetimi Prosesi, Süreçleri ve prosedürleri oluşturulmalıdır
 • Yetkiler ve yetkililer/komiteler belirlenmelidir
 • Şirket içi ve paydaşlar (tedarikçiler ve müşteriler) ile iletişim planlanmalıdır
 • Değişiklik Yönetim Süreci devreye alınmalı ve süreçlere sadık kalınmalıdır

NEMESIS, Değişiklik Yönetim Danışmanlığı kapsamında tüm bu gerekli Değişiklik Yönetim süreçlerinizin oluşturulması ve devreye alınması kapsamında hizmet vermektedir.

<span>%d</span> blogcu bunu beğendi: